Bestuur Stichting Nepal Ghar Nederland

Voorzitter

Bandana Adhikari

Maatschappelijk werker

bandanaadhikaree@gmail.com

 

Penningmeester

Drs. Gerard S.J. Vernooij

Docent  Hogeschool Inholland

gerardsj@xs4all.nl

 

Secretaris

Ineke in ’t Veld

Supervisor, coach (gepensioneerd)

jacomina47@gmail.com

 

best

bestuur@nepalghar.nl

Bestuur bijeen na de oprichtingsvergadering op 14 januari 2020
 

 

Voor het financieel jaarverslag 2020, zie de pagina 'Donaties'.