Maatschappelijk werk en maatschappelijke educatie van Nepal Ghar Nederland.

Sociale en maatschappelijke dienstverlening. 

NGN wil bijdragen aan de samenleving door mensen te helpen, te informeren en ondersteunen. 

Mensen die sociale of praktisch vragen hebben kunnen terecht bij NGN.

Binnenkort gaan we een online inloopspreekuur starten om mensen uit de Nepalese gemeenschap te ondersteunen.

Dienstverlenende activiteiten die wij gaan organiseren zijn:

  • Digitaal/online inloopspreekuur voor sociale of praktische vragen.
  • Doorverwijzing naar diverse sociale of maatschappelijke organisaties. 

Educatieve activiteiten.

Bijeenkomsten en cursussen die gratis aangeboden gaan worden:

  • Informeren over het arbeidsbestel en het onderwijssysteem in Nederland.
  • Nederlandse taalles voor Nepalese vrouwen en mannen.
  • Les in maatschappijleer/maatschappelijke orientatie op Nederland.